Who we are

 

Insight-Out Gardens

Woestijnstraat 47A
2880 Bornem
België

info@insight-outgardens.com

+32 (0)486/61.63.37.

 

Processing of personal data

 

By using the contact form or sending us an email, you grant us permission for storing your personal data.  This information will only be used to contact you. 

You have the right to inspect and, if necessary, correct your personal data. You also have the right to have your personal data erased except for situations where we are legally obliged to hold on to your data (e.g. for accounting purposes). You can contact us at info@insight-outgardens.com for this.

 

Cookie declaration

 

When you visit our website, cookies are stored on your computer. Your cookie settings are reset every 30 days.

We do not use third party cookies, nor share your information with third parties.

You will find a list of cookies used in the cookie banner at the bottom left of the page.

 

How we secure your data 

 

Insight-Out Gardens takes the protection of your personal data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification by means of, among other things, a firewall, password protection and antivirus software.

If you suspect that your data is not properly secured or if there are indications of abuse, please contact us at info@insight-outgardens.com

Wie zijn wij

 

Insight-Out Gardens

Woestijnstraat 47A
2880 Bornem
België

info@insight-outgardens.com

+32 (0)486/61.63.37.

 

Verwerking persoonsgegevens

 

Met het invullen en versturen van een contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Insight-Out Gardens toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens (naam en contactgegevens) op te slaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor om u terug te contacteren.

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, behoudens in situaties waarin wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te bewaren (voor bijvoorbeeld de boekhouding). U kunt ons hiervoor contacteren via info@insight-outgardens.com.

 

Cookieverklaring

 

Bij het bezoeken van onze website worden er cookies op uw computer bewaard. Uw cookie instellingen worden elke 30 dagen gereset. 

Wij gebruiken geen cookies van derde partijen. Wij delen uw gegevens nooit met derden.

U vindt een lijst van gebruikte cookies in de cookiebanner links onderaan de pagina.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Insight-Out Gardens neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door middel van o.a. een firewall, paswoordbeveiliging en antivirus software.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@insight-outgardens.com

 
FR